KREATIV DENTAL®

foto10x

- En klinik i verdensklasse

Intet sted i Ungarn vil du finde en sådan samling af dentale ekspsperter og viden - et helt unikt Tandlægehus i Ungarn!


virtuel

Klik og tag på tur hos KD

 

Alle patienter bliver undersøgt for sygdomme i kæber og mundhule, som f.eks. cancer - cyster og granulomer. Dette er ren rutine og gratis.

KREATIV DENTAL® - autorisationsnummer: 10759839-2-42 - består af både tandklinik, operationsstuer og dentallaboratorium. I sidstnævnte arbejder tandteknikerne. Alle afdelinger råder over den nyeste teknologi og det mest avancerede udstyr på området. Der er 100% team-work mellem tandlæger og tandteknikere - så derfor passer dine indlæg, kroner, broer eller protese første gang. Dernæst er flere faggrupper involveret ved de mere avancerede behandlinger.

Du har også mulighed for at se KREATIV DENTAL®s video fra deres 'state of the art' tandlægehus

KREATIV DENTAL® arbejder de hele tiden på at forbedrer deres service, patient tryghed og sikkerheden. Derfor har de udstyret alle tandlæge rum, med den nyeste video og lyd overvågnings teknologi, for at sikrer patienterne mod kommunikative misforståelser og dermed yderligger styrket patiens tryghed og sikkerheden. Det betyder at med din skriftlige tilladelse optages alle dine behandlinger og gemmes i 30 dage efter behandlingen, hvorefter de slettes.

Hvorfor så billigt ?
Det skyldes, at omkostninger og lønninger i Ungarn er væsentlig lavere end i Danmark. Stordriftsfordelen er også medvirkende til lavere udgifter. da der er mange til at dele basisudgifterne. Desuden arbejdes i skiftehold, med en åbningstid fra kl. 8.00 - 20.00. Det betyder, at basisudgifterne dækkes af 3 - 4 gange så mange patienter end klinikker med normal åbningstid eller med få tandlæger. Behandlingerne er desuden ofte meget omfattende.

Tandlægehuset modtager p.t. patienter fra Danmark, England, Irland, Tyskland, Rusland, Frankrig, Schweiz, Grønland, Island, Norge, Sverige, Belgien, USA, Canada, Italien og Holland.

Den samlede stab er på ca. 75 personer, og alle taler engelsk og en hel del også tysk.


Dansk tolk
Med de mange danske patienter om måneden, har tandlægehuset naturligvis en dansk tolk fast tilknyttet.

7 tandlæger med international erfaring
2 kæbekirurger og implantologer
1 endodontis (er en specialist i rodbehandlinger)
1 parodontologisk - specialist i parodontose
1 Cat Scan Radiologist.
2 hygiejneassistenter
10 klinikassistenter
21 tandteknikere
3 receptionister
4 kontormedarbejdere
tolke hvoraf 1 dansk

Laboratoriefaciliteterne
Udover prisen, er der også andre fordele ved at blive behandlet hos KREATIV DENTAL®. Takket være laboratoriets moderne og højteknologiske udstyr, kan kroner og broer tit fremstilles hurtigere end i Danmark. Det vil sige, at der som hovedregel ikke går mere end 5 - 6 dage fra behandlingen starter til det færdige resultat.

Implantater tager 2 - 3 dage (alt efter antal) samt et yderlige besøg efter ca. 4 - 6 måneder, når implantaterne er vokset fast i kæben. Se under behandlingstilbud. Stingene tages - uden problemer i Danmark - af egen tandlæge eller læge.

Tandbehandlingerne strækker vidt. Patienterne behandles individuelt efter ønske og behov. Af ydelser kan f.eks. tilbydes:

Tandkroner - broer - parodontose behandling - parodontose operationer - implantater -porcelænsindlæg (alternativ til plastfyldning) - proteser - delproteser - klikproteser - kombinationsarbejder - blegning (whitening) af tænder - plastfyldninger - alle former for tandprotetisk arbejde - midlertidig tanderstatning - operationer af f.eks. cyster og granulomer m.v. opsætning af kunstig kæbeknogle - sinus lift.

Dyre behandlinger, der ikke ydes nævneværdigt tilskud til fra Den Offentlige Sygesikring. Der kan derfor spares tusindvis af kroner - se prisliste. Sygeforsikringen DANMARK yder tilskud på samme vilkår, som hvis behandlingerne blev udført i Danmark. F.eks. 50% på kroner og broarbejde i Gr.1.