Porcelænsindlæg eller INLAY/ONLAY

Personalet på  klinikken bruger  selv porcelænsindlæg, som alternativ til plastfyldninger. Det gør de, fordi porcelæn er en langtidsholdbar løsning af særlig høj kvalitet. Det svarer næsten til en ny tand. Pris: 1.750 kr - 50% i tilskud fra Danmark, hvis man er medlem.

before1after1

          Før                                Efter

Hvorfor nu porcelæn ?
Alle kan tåle porcelæn, fordi porcelæn ikke frigiver matalioner i kroppen i modsætning til kviksølvplomber. Porcelæn frigiver ikke allergifremkaldende stoffer.

Meget ofte har tænder dybe revner p.g.a. gamle kviksølvplomber. Tænderne revner med risiko for at de knækker.

Fremstilling og forarbejdning - der er forskel på indlæg !!
Den gamle fyldning fjernes, og der tages et aftryk af tandens hulrum. Dit indlæg bliver forarbejdet af klinikkens egne tandteknikerne, så det passer 100%, når det indsættes. Indlægget og tanden behandles med bindemidler og indlægget limes fast til tanden, så højden passer nøjagtig som i et puslespil - 1.gang.  KREATIV DENTAL®s  indlæg fremstilles af materialet GC Gradia, som prismæssigt svarer til materialet til kroner. Holdbarhed og kvalitet er meget høj, fordi fremstillingsprocessen er lang.

Et porcelænsindlæg kan genbruges
Hvis du får hul i en tand, tages indlægget ud, tanden renses for carries, og indlægget sættes tilbage og cementeres fast. Tabes indlægget cementeres det fast igen. Udgiften svinger fra 150 - 200 kr. hos dansk tandlæge.