Flemming - Oktober 2006

Nyt tandsæt for 22.036 kr
I januar 2006 tog Flemming til KREATIV DENTAL®, for at starte en større tandbehandling. Det resulterede i, at Flemming i en periode, skulle anvende midlertidige proteser i både overmund og undermund. Flemming var selvfølgelig betænkelig ... hvordan kom han til at se ud ? Hvordan ville det fungere ? Men betænkelighederne blev gjort til skamme. De midlertidige proteser har fungeret perfekt, og han lignede sig selv fra før, han mistede sine tænder i overmunden efter en ulykke. Tænderne i undermunden var ødelagt af slidtage, men kunne bruges til en fastsiddende fuldbro.

Snowmann - midl 4

Jan 06 - Flemming med de midlertidige proteser.

Okt 06 - 1 protese + 1 fuldbro i undermunden. Billede nr.1 viser, hvordan Flemmings egne tænder blev slebet til før det endelige broarbejde.

 Flemming spidser2Flemming 6Flemming 1

Det er blot for at vise den fine bro, tandstillingen er helt normal.

Behandling
1 midlertidig protese - 1 fuldprotese - 4 rodbehandlinger - 4 plastfyldninger - 8 stiftopbygninger - 12 porcelænskroner fastsiddende og monteret som fuldbro - korrektion af bidefunktionen = Gnatologisk behandling - I alt 39.300 kr

Flemmings andel blev 22.036 kr
efter tilskud fra den offentlige sygesikring - 1.604 kr samt tilskud fra Sygeforsikringen DANMARK - 15.660 kr